Mercedes-Benz مرسدس بنز

Mercedes-Benz
مرسدس بنز

Mercedes Benz Ener G

Mercedes Benz Ener G

این مدل محفومی جدیدی از مرسدس بنز هست  که ´قرار است جایگزینه بنز G Class بشود همانتور که میدانید در آینده نه زیاد دوری خودروها بیشتر و بیشتر بسوی سوختهای پاکتر میروند مثال نیروی برقی و برخی حتا هیبرید که یعنی هم […]

به بازار آمدن مرسدس سیتان Citan

به بازار آمدن مرسدس سیتان Citan

مدل جدیدی از مرسدس بنز به نام سیتان از آخر اکتبر ۲۰۱۲ به بازار می اید این مدل که خود دارای ۷ مدل میباشد با قیمت از ۱۸۰۰۰ یورو تا حد اکسر ۳۰۰۰۰ یورو به فروش خواهد رسید غرز از […]